Category: Bramy

Portyki i bramy Bolonii

Portyki bolońskie stanowią ważne dziedzictwo architektoniczne i kulturowe miasta. Razem z licznymi wieżami są też jego najważniejszym symbolem. Nie istnieje drugie takie miejsce na świecie, gdzie byłoby aż tyle portyków i bram: jedynie w...